Kinnitus metallkarkassile

RAKETERM FASSDIPANEELI PAIGALDUS METALLKARKASS RAUDBETOON KANDEKONSTRUKTSIOONILE
51.70925-VS601 VÄLISSEINA VAADE

PDF

DWG

52.70925-VS602VÄLISSEINA LÕIGE

PDF

DWG

53.70925-VS603AKNAPALE KÜLJED

PDF

DWG

54.70925-VS604 AKNAPALE ÜLASERV

PDF

DWG

55.70925-VS605 AKNAPALE ALASERV

PDF

DWG

56.70925-VS606SOKLI SÕLM

PDF

DWG

57.70925-VS607 PARAPETI SÕLM

PDF

DWG

58.70925-VS608 VÄLISNURGA SÕLM

PDF

DWG

59.70925-VS609SISENURK

PDF

DWG

60.70925-VS610 VÄLISNURGA SÕLM DEFORMATSIOONIVUUGIGA

PDF

DWG