mustvee

pikkus                                                   1261 mm
kõrgus                                                    570 mm
paksus                                                     46 mm
soojustuskihi paksus                            36 mm
kaal (mitte üle)                                        26 kg/m2
kiviplaadi mõõtmed                           240 x 71 x 10 mm
tulekindlus                                            B-s1, d0

veeauru läbivus                                    1,91 kg/(msPa)* 10-12

soojustuskihi soojaerijuhtivus λ10    0,03 W/mK

soojustuskihi survetugevus 10%    250 kPA

soojustuskihi tõmbetugevus            200 kPa

soojustuskihi lõiketugevus               100 kPa

kinnitite läbitõmbetugevus                  0,9 kN   

joonpaisumine                                      9*10-6

 Toote standard: ETA 08/0306

 Sertifikaat: EÜ-vastavussertifikaat 1504-CPD-133/09

                     TTÜ Sertifitseerimisasutus 08.10.2009.a.