EE | UK | RU | LV | LT | NO | SE | FI
Raketerm 
  Raketerm  

Preču katalogs  
  Uzstādīšana  
  Bilžu galerija  
 AS RAKE
Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn
tel: 631 4461
e-mail: rake@rake.ee


Eesti Riiklik Arengukava
  Eindhoven 417-7020 Testa nosaukums Metodika  Mērvienība    

 Skaitliskā

 vērtība 
 paneļa garums  1262  ±1,5 mm 
 paneļa platums (h)  570  ±1,0 mm 
 paneļa biezums (L)  45,5 ±1,5 mm 
 siltinošā slāņa biezums (l)  36  ±2,0 mm 
 paneļa un klinkera plāksnīšu kopmasa   ≤25kg/m³
 Kapilārā ūdens uzsūkšana EN12087 % <3
 Izolācijas slāņa tvaika caurlaidība  EN12086 kg/(msPa).10-12 1,75
 Noturība pret saspiedi 10% deformācijas apstākļos EN826 kPa >250
 Izolācijas slāņa blīvums  EN1602 kg/m3 >60
 Izolācijas slāņa noturība pret stiepi EN1607 kPa >200
 Izolācijas slāņa noturība pret bīdi EN12090 kPa >100
 Stiprinājumu noturība pret stiepi ETAG017 kN >0,9
 Izolācijas slāņa siltuma caurlaidība EN12667 λ10

 0,030

 Paneļa siltumpretestība EN6946 W/m².K 0,96
 Paneļa tvaika caurlaidība  EN12086 kg/(msPa).10-12 1,91
 Paneļa ugunsizturība EN13823  B-s1,d0
 Paneļa noturība pret salu SFS5513-2 cycles >50
 Gaisa caurlaidība pie 100 Pa spiediena EN12114 m3/m²/h 0,13
 Skaņu absorbēšana Rw EN140-3:1995 dB 37
 Siltumiedarbības lineārās izplešanās koeficients   <9,10-6