EE | UK | RU | LV | LT | NO | SE | FI
Raketerm   AS Rake



 
  Tootekataloog  

Tüüpsõlmed  
  Paigaldamine  
  Sertifikaadid  
  Pildigalerii  
 



AS RAKE
Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn
telefon: 631 4461
e-post: rake@rake.ee


Eesti Riiklik Arengukava
  Otsekinnitus kergplokkidest kandeseinale

RAKETERM FASSAADIPANEELI PAIGALDUS KERGPLOKKIDEST KANDESEINALE 

1.70925-VS101 VÄLISSEINA VAADEPDFDWG
2.70925-VS102VÄLISSEINA LÕIGEPDFDWG
3.70925-VS103 AKNAPALEDE KÜLJED VARIANT 001 (TP-1 HOONE)PDFDWG
4.70925-VS104 AKNAPALE ÜLASERV VARIANT 001 (TP-1 HOONE)PDFDWG
5.70925-VS105 AKNAPALE ALASERV VARIANT 001 (TP-1 HOONE)PDFDWG
6.70925-VS106 SOKLI SÕLMPDFDWG
7.70925-VS107KARNIISI SÕLMPDFDWG
8.70925-VS108 VÄLISNURGA SÕLMPDFDWG
9.70925-VS109 VÄLISNURGA SÕLM DEFORMATSIOONIVUUGIGA (TP-1 HOONE)PDFDWG
10.70925-VS110 SISENURK (TP-1 HOONE)PDFDWG